Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2019 » WORKSHOPY pre správcov cestných komunikácií 2019

Workshop pre správcov cestných komunikácií

1. – 5. apríl 2019

Dudince, Hotel HVIEZDA***

Ciele podujatia

 • Workshop je zameraný najmä na podporu agendy technickej evidencie údajov ukončených investičných stavebných akcií cestných komunikácií, ktorá je v kompetencii investičných zložiek organizácií vlastníkov a správcov cestných komunikácií. Súčasťou takýchto akcií sú aj novovybudované mosty a priepusty, ako neoddeliteľné súčasti cestných komunikácií. Technická evidencia údajov dokončených stavieb cestných komunikácií vrátane údajov o mostoch a priepustoch je nevyhnutnou podmienkou na nadväzujúce činnosti pre agendu správy a údržby cestných komunikácií a taktiež systémov hospodárenia s vozovkami a mostami.

Cieľová skupina

 • Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií – najmä investičné zložky.

 Odborné zameranie

 • Informačný systém Modelu cestnej siete – predstavenie portálu, aplikácie pre neprihláseného a prihláseného používateľa
 • Technická evidencia dokončených stavieb
 • Technická evidencia dokončených akcií opráv a súvislej údržby vozoviek
 • Technická evidencia novovybudovaných priepustov
 • Technická evidencia novovybudovaných mostov

Odborná garancia

 • Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja
 • Ing. Daniela ČANIGOVÁ, Ing. Alica SZEBÉNYIOVÁ, Ing. Marianna KRÁLIKOVÁ, Ing. Anna BILOVESKÁ, Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Jaroslav ZAŤKO
 • SOFTEC, s.r.o., ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

Organizačný garant:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Termíny

 • 1. – 2. apríl 2019
  pre SSC IVSC Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie
 • 2. – 3. apríl 2019
  pre SSC IVSC Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, SSC IVSC Žilina, Žilinský samosprávny kraj
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie
 • 3. – 4. apríl 2019
  pre NDS a.s., Granvia a.s., Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Magistrát mesta Košice
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie
 • 4. – 5. apríl 2019
  pre SSC IVSC Košice, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
  pozvánka a prihláška - na vytlačenie

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková