Úvodná stránka » Pripravujeme » WORKSHOPY pre správcov cestných komunikácií 2023

Workshop pre správcov cestných komunikácií

29. 5. – 1. 6. 2023

Vysoké Tatry, Hotel Átrium, Nový Smokovec

Ciele podujatia

Workshop je zameraný na:

  • aktuálne informácie o centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií a súčinnosti správcovských organizácií pri jej tvorbe,
  • aktuálne informácie pre oblasť systému hospodárenia s vozovkami,
  • aktuálne informácie pre oblasť systému hospodárenia s mostami,
  • aktuálne informácie o Technických predpisoch rezortu MD SR a súvisiacej legislatíve

Cieľová skupina

  • Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií – prevádzkové zložky.

 Odborné zameranie

  • Centrálna technická evidencia pozemných komunikácií
  • Technická evidencia priepustov
  • Diagnostika vozoviek
  • Referenčná sieť pozemných komunikácií, Usporadúvanie cestnej siete
  • Technické predpisy rezortu MD SR
  • Evidencia dokončených akcií súvislých opráv a údržby
  • Hospodárenie s vozovkami
  • Hospodárenie s mostami

Odborná garancia

  • Slovenská správa ciest, Odbor Cestnej databanky:
    Ing. Alica SZEBÉNYIOVÁ, CSc., Ing. Anna BILOVESKÁ, Ing. Marianna KRÁLIKOVÁ, Ing. Jaroslav ŠIMO, Mgr. Henrich MIŠKEJE
  • Slovenská správa ciest, Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou:
    Ing. Daniela ČANIGOVÁ, Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Kamil PETRISKA, Ing. Jaroslav ZAŤKO, Ing. Rudolf JANOTKA

Organizačný garant:

  • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Termíny, pozvánky, prihlášky

  • 29. – 30. máj 2023
    Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj
    Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)
     
  • 30. – 31. máj 2023
    Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
    Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)
     
  • 31. 5. – 1. 6. 2023
    NDS a.s., Granvia a.s., Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Magistrát mesta Košice, Zero Bypass Ltd
    Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)

Spoločná online prihláška

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková