Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2023 » WORKSHOPY pre správcov cestných komunikácií 2023

Workshop pre správcov cestných komunikácií

29. 5. – 1. 6. 2023

Vysoké Tatry, Hotel Átrium, Nový Smokovec

Ciele podujatia

Workshop je zameraný na:

 • aktuálne informácie o centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií a súčinnosti správcovských organizácií pri jej tvorbe,
 • aktuálne informácie pre oblasť systému hospodárenia s vozovkami,
 • aktuálne informácie pre oblasť systému hospodárenia s mostami,
 • aktuálne informácie o Technických predpisoch rezortu MD SR a súvisiacej legislatíve

Cieľová skupina

 • Organizácie vlastníkov a správcov cestných komunikácií – prevádzkové zložky.

 Odborné zameranie

 • Centrálna technická evidencia pozemných komunikácií
 • Technická evidencia priepustov
 • Diagnostika vozoviek
 • Referenčná sieť pozemných komunikácií, Usporadúvanie cestnej siete
 • Technické predpisy rezortu MD SR
 • Evidencia dokončených akcií súvislých opráv a údržby
 • Hospodárenie s vozovkami
 • Hospodárenie s mostami

Odborná garancia

 • Slovenská správa ciest, Odbor Cestnej databanky:
  Ing. Alica SZEBÉNYIOVÁ, CSc., Ing. Anna BILOVESKÁ, Ing. Marianna KRÁLIKOVÁ, Ing. Jaroslav ŠIMO, Mgr. Henrich MIŠKEJE
 • Slovenská správa ciest, Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou:
  Ing. Daniela ČANIGOVÁ, Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Kamil PETRISKA, Ing. Jaroslav ZAŤKO, Ing. Rudolf JANOTKA

Organizačný garant:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Termíny, pozvánky, prihlášky

 • 29. – 30. máj 2023
  Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj
  Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)
   
 • 30. – 31. máj 2023
  Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
  Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)
   
 • 31. 5. – 1. 6. 2023
  NDS a.s., Granvia a.s., Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Magistrát mesta Košice, Zero Bypass Ltd
  Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková