Úvodná stránka » Pripravujeme » WORKSHOPY pre správcov pozemných komunikácií 2024

Workshop pre správcov pozemných komunikácií

18. – 22. 3. 2024

Vysoké Tatry, Nový Smokovec, Hotel Átrium

Ciele podujatia

Workshop je zameraný na:

 • aktuálne informácie o centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií a súčinnosti správcovských organizácií pri jej tvorbe,
 • aktuálne informácie pre oblasť systému hospodárenia s vozovkami,
 • aktuálne informácie pre oblasť systému hospodárenia s mostami,
 • aktuálne informácie o Technických predpisoch rezortu MD SR a súvisiacej legislatíve

 

Cieľová skupina

Organizácie vlastníkov a správcov pozemných komunikácií.

 

 Odborné zameranie

 • Centrálna technická evidencia pozemných komunikácií
 • Technická evidencia pozemných komunikácií (na úrovni správcov)
 • Diagnostika vozoviek
 • Referenčná sieť pozemných komunikácií
 • Technické predpisy rezortu MD SR – aktuálne informácie
 • Technická evidencia dokončených akcií súvislých opráv a údržby
 • Systém hospodárenia s vozovkami
 • Systém hospodárenia s mostami

 

Odborná garancia

 • Slovenská správa ciest, Odbor Cestnej databanky:
  Ing. Alica SZEBÉNYIOVÁ, CSc., Ing. Anna BILOVESKÁ, Ing. Marianna KRÁLIKOVÁ, Ing. Jaroslav ŠIMO, Mgr. Henrich MIŠKEJE
 • Slovenská správa ciest, Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou:
  Ing. Daniela ČANIGOVÁ, Ing. Zsolt BENKÓ, Ing. Kamil PETRISKA, Ing. Rudolf JANOTKA, Ing. Daniela KOVAČOVÁ

Organizačný garant:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

 

Termíny, pozvánky, prihlášky

 • 18. – 19. marec 2024
  SSC IVSC Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj
  Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)
   
 • 19. – 20. marec 2024
  SSC IVSC Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, SSC IVSC Žilina, Žilinský samosprávny kraj
  Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)
   
 • 20. – 21. marec 2024
  NDS a.s., Granvia a.s., Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Magistrát mesta Košice, Zero Bypass Ltd.
  Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)

 • 21. – 22. marec 2024
  SSC IVSC Košice, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
  Pozvánka a Prihláška (na vytlačenie)

Online prihláška pre všetky 4 turnusy


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková