Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2014 » XIX. seminár IVANA POLIAČKA

 XIX. seminár IVANA POLIAČKA 

 Výskum a technický rozvoj v cestnom staviteľstve. 

20.- 21. november 2014, Bratislava

 

Organizátor

 • Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS
 • Odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO
 • Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • Katedra dopravných stavieb
 • SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Témy konferencie

 • Predprojektová a projektová príprava výstavby ciest a diaľnic
 • Realizácia stavieb
 • Energetická náročnosť, ochrana životného prostredia, recyklovanie a opätovné použitie materiálov
 • Kontrola kvality
 • Riadenie, financovanie a výskumné programyv príprave

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková