Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2010 » XV. seminár Ivana Poliačka

XV. seminár Ivana Poliačka

s medzinárodnou účasťou

HOSPODÁRENIE S CESTAMI
A PPP PROJEKTY 
18. - 19. november 2010, Bratislava

 

Organizátori
Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
Slovenská komora stavebných inžinierov

 

Hlavné témy seminára

A Hodnotenie stavu cestnej siete, technický stav vozoviek
B Obnova a rekonštrukcia vozoviek
C Vozovky s dlhou životnosťou a pre neštandardné podmienky
D Poznatky zo zahraničia (ad A,B,C)


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková