Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2011 » XVI. seminár IVANA POLIAČKA

XVI. seminár Ivana Poliačka
s medzinárodnou účasťou
ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ
A ÚSPORY ENERIE PRI STAVBE CIEST A DIAĽNIC
pod záštitou dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave  Alojza Kopáčika
15. - 16. november 2011, Bratislava

Organizátori
Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
Slovenská komora stavebných inžinierov
Kongres STUDIO, spol. sr.o.

Hlavné témy seminára

A Všeobecné otázky cestného staviteľstva z hľadiska energetickej náročnosti a efektívnosti
B Energetická náročnosť výroby cestných stavebných materiálov a zmesí
C Energetická náročnosť technológií pri stavbe ciest
D Energeticky efektívne stavebné materiály a technológie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

pozvánka s programom 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková