Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2012 » XVII. seminár IVANA POLIAČKA

XVII. seminár Ivana Poliačka
s medzinárodnou účasťou
POZNATKY ZO STAVIEB DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST
pod záštitou dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave  Alojza Kopáčika
22. - 23. november 2012, Bratislava

Organizátori

  • Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS
  • Stavebná fakulta STU v Bratislave
  • Katedra dopravných stavieb
  • SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov
  • Kongres STUDIO, spol. sr.o.

Hlavné témy seminára

  1. A - Predprojektová a projektová príprava
  2. B - Príprava a realizácia stavieb 
  3. C - Inovácie na stavbách diaľnic 
  4. D - Poznatky zo stavieb v zahraničí

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková