Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2013 » XVIII. seminár IVANA POLIAČKA

OBNOVA A REKONŠTRUKCIA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

XVIII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou

pod záštitou dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave Alojza Kopáčika

21. - 22. november 2013

Bratislava

Organizátori

  • Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS
  • Stavebná fakulta STU v Bratislave
  • Katedra dopravných stavieb
  • SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov
  • Kongres STUDIO, spol. sr.o.

Hlavné témy seminára

  • A - Diagnostika a podklady pre návrh obnovy
  • B - Materiály a technológie
  • C - Konštrukčné riešenia
  • D - Poznatky zo zahraničia

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková