Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2011 » POHYBOVÉ PLOCHY LETÍSK 2011

POHYBOVÉ PLOCHY LETÍSK

seminár 2011

29. november 2011 - Bratislava, Letisko M. R. Štefánika

Organizátori:

  • Letecký úrad Slovenskej republiky
  • Letisko M. R. Štefánika Bratislava

Spolupracujúce inštitúcie:

  • CET - CONSULTING ENGINEERING and TRANSLATION, ČR
  • Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Ciele seminára:

  • oboznámenie leteckej verejnosti o konštrukciách letiskových vozoviek, o najčastejších poruchách vozoviek a hodnotení stavu vozoviek so zameraním na hodnotenie únosnosti vozoviek metódou ACN/PCN
  • výmena informácií, poznatkov a kontaktov medzi prevádzkovateľmi a odborníkmi na letiskové vozovky

Dokumenty:

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková